Konstrukcja sztachety Winylowe na plot i bramę ze sztachet nie zada pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie nie licząc szczególnych wypadków.

Konstrukcja ploty PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to ani informowania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Ploty PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji a także zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy balaski PCV na plot i bramkę ze sztachetek wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak zamierzane sztachety PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy projektowane plot plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s